Hemoglobin tăng cao và nguyên nhân

Hemoglobin tăng cao và nguyên nhân

Hemoglobin tăng cao

Ý nghĩa của chỉ số Hemoglobin

Mỗi protein hemoglobin (huyết sắc tố, viết tắt Hb) có thể mang 4 phân tử oxy, thông qua đường máu mà cung cấp oxy cho cá ...

Hemoglobin tăng cao

Các loại Hemoglobin và ý nghĩa trong cơ thể

Huyết sắc tố, còn gọi là Hemoglobin là một chất nằm trong tế bào hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến khắp cơ ...