Cấu tạo máy x quang kỹ thuật số CR và chức năng

Máy X quang kỹ thuật số CR là hệ thống thu nhận và biến đổi tín hiệu từ tia X thành tín hiệ ...