xét nghiệm HbA1c

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM HBA1C HIỆN NAY (PHẦN 1)

HbA1c là một phần hemoglobin đã gắn glucose vào vị trí N valine của chuỗi β. Phản ứng này phụ t ...

chỉ số HbA1c an toàn

Nguyên lý xét nghiệm HbA1c

Xét nghiệm HbA1c, hay còn gọi là xét nghiệm đường trong hồng cầu, cho biết mức đường huyết t ...