tiểu đường type 1

Chế độ ăn cho người tiểu đường type 1

Việc có một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp người bệnh tầm soát bệnh tiểu đường type 1. Rất khó để có thể đưa ra một th ...