Máy xét nghiệm sinh hoá hiện nay hầu hết đều được sử dụng phương pháp phân tích là đo quang. Vậy nguyên lý đo quang của các dòng máy xét nghiệm sinh hoá là gì ?

Tham khảo thêm

Nguyên lý các phép đo quang trong máy xét nghiệm sinh hoá

Bản chất của ánh sáng

Ánh sáng là một dạng vật chất vừa có tính chất hạt, vừa có tính chất sóng. Dựa vào tính chất sóng người ta giải thích được các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ và phân cực của ánh sáng

Dựa vào tính chất của hạt người ta có thể giải thích được hiện tượng quang điện, quang hoá và hiện tượng hấp thụ ánh sáng, ánh sáng được truyền đi trong không gian dưới dạng hạt photon mang năng lượng.

Sự chuyển động phân tử và các mức năng lượng của phân tử vật chất

Cấu tạo phân tử của vật chất phức tạp hơn nhiều so với cầu  tạo nguyên tử vì vậy chuyển động phân tử cũng trở nên phức tạp. Chuyển động của phân tử vật chất bao gồm chuyển động của các nguyên tử, chuyển động dao động và chuyển động quay của bản thân phân từ

CHuyển động của các điện từ trong phân tử tạo thành đám mây điện tử

Chuyển động dao động là sự thay đổi tuần hoàn vị trí tương đối của các hạt nhân nguyên tử trong phân tử

Chuyển động quay của phân tử là sự thay đổi tuần hoàn sự định hướng của phân từ trong không gian. Các dạng chuyển động phân tử xảy ra đồng thời và có tương tác lẫn nhau. Mỗi dạng chuyển động phần từ đều có năng lượng đặc trưng, bao gồm 3 dạng năng lượng: năng lượng điện từ, năng lượng dao động và năng lượng quay

Sự tương tác giữa ánh sáng và các phân tử vật chất (nguyên lý đo quang)

Nguyên lý đo quang: Dựa trên nguyên lý của hiện tượng quang phổ hấp thụ

Quang phổ hấp thụ thực chất là quá trình tương tác giữa hatjm photon của ánh sáng với các phần vật chất. Khi ta chiếu một chùm tia sáng gồm các photon có các mức năng lượng khác nhau đi qua một dung dịch chất hấp thụ. Dung dịch chỉ hấp thụ chọn lọc những photon nào có mức năng lượng phù hợp với các mức năng lượng điện tử, năng lượng dao động và năng lượng quay của phân tử chất đó

Trên đây là nguyên lý cơ bản của phương pháp đo quang. Các bạn có thể xem tiếp bài viết: Các phương pháp đo quang TẠI ĐÂY