máy xét nghiệm sinh hoá

Một số thông số trong máy xét nghiệm sinh hoá - Phần 1

Các máy xét nghiệm sinh hoá hiện nay có thể làm được rất nhiều thông số, điều này phụ thuộc vào việc nghiên cứu hoá chất ...

sinh hóa miễn dịch

Cơ sở hoá sinh của máy xét nghiệm sinh hoá - Phần 1

Máy xét nghiệm sinh hoá hiện nay sử dụng phương pháp đo màu quang điện để đo độ hấp thụ các chất trọng bệnh phẩm. Để đo ...

Các phương pháp đo màu trong xét nghiệm sinh hoá

Các máy xét nghiệm sinh hoá hiện nay đều dựa trên nguyên tắc là phương pháp đo màu. Vậy có bao nhiêu phương pháp đo màu ...

xét nghiệm sinh hoá

Có bao nhiêu loại xét nghiệm sinh hoá

Ngày nay, người ta thường dùng máy xét nghiệm sinh hoá để có được định lượng các chất cần phân tích một cách chính xác v ...

Cơ sở vật lý của máy xét nghiệm sinh hoá

Hiện nay, Máy xét nghiệm sinh hoá là thiết bị xét nghiệm được sử dụng nhiều trong các phòng khám. Các máy xét nghiệm sin ...

máy xét nghiệm sinh hoá là gì

Máy xét nghiệm sinh hoá là gì?

Máy xét nghiệm sinh hoá là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong các phòng xét nghiệm, giúp cho công việc xét nghiệm trở lên ...